VII. SZÉKELYFÖLD NAPOK – 2016. október 12-23.
Látható Székelyföld

Láthatóvá tenni Székelyföldet! – ez a cél vezérli többek között a Székelyföld Napok szervezőit, Kovászna, Hargita és Maros megye tanácsát, a három megyének a szervezésbe bekapcsolódott művelődési, művészeti intézményeit és civilszervezeteit.

Célunk, hogy e történelmi-kulturális régió, a maga sajátos múltjával és jelenével, sajátos értékeivel minél szélesebb körben ismert legyen. Közös igyekezetünk – éppen az együttmunkálkodásnak és a kitartó erőfeszítéseknek, a következetességnek köszönhetően – lassan, de biztosan eredményre vezet: az elmúlt időszakban sikerült régiónkat megjeleníteni a művészetek térképén a nemzetközivé terebélyesedett Székelyföldi Grafikai Biennálé révén; sikerült felrajzolni a sport térképére az egyre több és nevesebb csapatot felvonultató Székelyföldi Kerékpáros Körverseny által; a magyar kultúra vonatkozásában pedig színházaink, képzőművészeink, historikus muzsikát vagy dzsesszzenét művelő zenészeink, kulturális folyóirataink és könyvkiadásunk termése azt igazolják, hogy a pár éve elvetett mag szárba szökkent, a munka eredménye kezd látszani.

Közösen bebizonyítottuk szűkebb és tágabb környezetünknek, hogy a hagyományokhoz való ragaszkodás, az élő népi kultúra dacára a Székelyföld nem skanzen, nem múzeumi környezet, amelyben népviseletbe bújt emberek énekelnek és táncolnak, s közben góbéságokat mondanak, hanem az itt élők saját értékeiket ismerve és éltetve a vidéket az egyetemes kulturális körforgásba bekapcsoló, mindenhol érthető elismerést kiváltó értékeket teremtenek.

Nagy erő rejlik a székelyföldi termelőkben, akik összefogva eredményt tudnak elérni termékeik értékesítése terén, nap mint nap erőfeszítést téve az önállósodásért, emellett viszont másik fő erőforrásunk a szellemi értékek – a tudás, az értékteremtés, a minőségi alkotás – lehet. A hagyományos, megcsontosodott szemlélet szerint a kultúra csak viszi a pénzt. Nekünk azonban meggyőződésünk, hogy minden lej, amit kultúrára költünk, jó, nagy hozamú befektetés: a kulturális értékek előbb-utóbb pénzzé konvertálódnak. A kultúrára – legyen szó magaskultúráról mint klasszikus művészetek műveléséről, kortárs művészeti rendezvényekről, oktatásról, kutatásról, minőségi tömegkultúráról vagy nagy tömegeket megmozgató egyházi-vallási rendezvényekről – építeni lehet szolgáltatásokat, idegenforgalmat, gazdaságot. De az alap szilárd kell legyen!

A Székelyföld Napok képezik ezt a szilárd alapot. Éppen ezért rendezvényeink között előkelő helyet kapnak a kultúrateremtő események s mindaz, ami hozzájuk kapcsolódik. A szervezést, lebonyolítást pedig összefogással, együttmunkálkodva végezzük, mert csak így lehet hatékony és célravezető a munka. Ezáltal is a Székelyföld láthatóbbá tételén fáradozunk, s osztozunk a jól végzett munka örömében.

Borboly Csaba
elnök
Hargita Megye Tanácsa
Péter Ferenc
elnök
Maros Megye Tanácsa
Tamás Sándor
elnök
Kovászna Megye Tanácsa
top