A Székelyföldi Orbán Balázs-díj átadási ünnepsége
Október 20., péntek, 18 óra

Marosvásárhely, Vártemplom

A székelyföldi megyék által létrehozott Orbán Balázs-díj az elmúlt hat évben joggal vált a régió legjelentősebb kitüntetésévé, hisz olyan személyek, szervezetek kapták, akiknek szellemisége, munkája élő örökség, követendő példa, mely révén elismerést és érdemet szereznek Székelyföldnek.

A 2017-es esztendő a Reformáció Emlékéve, ezért idén a reformáció 500. évfordulója alkalmából olyan személyiségeknek szeretnénk odaítélni a kitüntetést, akik hitbeli és közösségi vezetői is egyházközösségüknek, akik munkájukkal megújulást hoztak a gyülekezet életébe, illetve a lelkipásztori teendők mellett felvállalták hiánypótló szociális, kulturális és ifjúsági tevékenységek szervezését is, és ezáltal hozzájárultak a közösség összetartásához és megerősítéséhez. 

A reformáció a XVI. században szellemi és társadalmi kohéziós hatása által hozzájárult az új állam, az Erdélyi Fejedelemség sikeres megszilárdításához. Hatása a magyar nemzeti identitástudat megerősítésében is döntő volt, hozzájárult az irodalmi magyar nyelv kialakulásához és elfogadottá tette a nemzeti nyelvet az egyházban és az adminisztrációban is.

Az évszázadok során a művelődést szervező és iskolateremtő reformátorok nagymértékben hozzájárultak az erdélyi magyar közösség társadalmi, szellemi fejlődéséhez és a magyar önazonosság megmaradásához úgy, ahogyan napjaink elhivatott lelkipásztorai is fontos szerepet játszanak a magyar közösség megmaradásában.  

Az Orbán Balázs-díj átadási ünnepségre 2017. október 20-án 18 órától kerül sor Marosvásárhelyen, a Vártemplomban.

top