Káposzta, krumpli és egyéb démonok – KineDok dokumentumfilm-vetítés

Október 15., 20 óra

Csíkszereda, Hargita Megyei Kulturális Központ pinceklubja

A romániai Lunguletuban élő földműveseknek nincsen párja, amikor a káposzta- vagy krumplitermelésről van szó, ám mikor a megtermelt portékájukat értékesíteniük is kellene, már akadnak nehézségeik. Az egy évig földművelőként társukul szegődő rendező szatirikus filmje egyszerre szól a jelenről és a múltról: a mai Európa mezőgazdaságában tapasztalható visszásságokról éppúgy, mint az egykori szocialista ország lakóinak a termelőszövetkezeti modelltől való máig tartó idegenkedésről. Vajon sikerül-e kiutat találniuk a történelmi zsákutcába ragadt földműveseknek ebből a helyzetből?

top