Az Orbán Balázs-díj átadási ünnepsége
A székelyföldi megyék által létrehozott Orbán Balázs-díj az elmúlt öt évben joggal vált a régió legjelentősebb kitüntetésévé, hisz olyan személyek, szervezetek kapták, akiknek szellemisége, munkája élő örökség, követendő példa, mely révén elismerést és érdemet szereznek Székelyföldnek.
A 2016-os esztendő Márton Áron Emlékév, ennek jegyében a kitüntetéseket olyan személyiségeknek szeretnénk odaítélni, akik nem csak hitbeli, hanem kiemelkedő lelki- és közösségi pásztorai is híveiknek, egyházközségüknek.
Munkájuk mellett önként vállalnak olyan hiánypótló szociális, társadalmi és ifjúsági tevékenységeket, amely küldetésükké vált és elismerést érdemel. Márton Áron, Erdély főpásztora, a hitet erősítette a lélekben és a hithez való
ragaszkodást hirdette, míg Orbán Balázs a haza, a magyar nép értékeibe vetett bizalmat és szeretetet hagyta ránk örökségül.
A népszolgálatot mindenek elé helyező két neves személyiség munkássága a közösség szolgálatára épült, mindketten az igazság, a humanizmus és a béke elveiért szálltak síkra beszédeikben és tetteikben egyaránt, szenvedélyesen
védelmezték a szülőföld, a magyarok érdekeit.

A Székelyföldi Napok jeles rendezvényére, a díjátadási ünnepségre 2016. október 17-én 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király Templomban.
top