PÉTER Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke

"Székelyföld egységének legjobb példája ez a rendezvény. Ez idő alatt megszűnnek a mesterségesen kijelölt közigazgatási határok, és Székelyföld egységes térként mutatja be értékeit, szellemi és tárgyi javait, hagyományait, sajátosságait. Ilyenkor mutatkozik meg igazán, hogy nem vetélytársai, hanem partnerei vagyunk egymásnak. A jó minőségű utak embereket, családokat kötnek össze egymással, a felújított művelődési házak jó ízű találkozásoknak adnak helyet, a vendégszereplések zsongást visznek egy-egy kislétszámú település életébe. Egy cseppnyi Székelyföldet visznek magukkal az idelátogató turisták, a Grafikai Biennálé nemzetközi résztvevői, az Orbán Balázs-díj kitüntetettjei, a vadásztalálkozó vendégei vagy a szovátai Tökfesztivál látogatói. Ahogyan elődeink is a házat kalákában építették, Székelyföld jövőjét is csak úgy tudjuk biztosítani, ha mindannyian, kalákában ezért dolgozunk."BORBOLY Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

"Móricz Zsigmond azt írta, „Azt híjják mifelénk kalákának, ha egy család nem tudja elvégezni a munkát…, osztán összehíjja az összes jóbarát-ismerősöket, és együtt csinálják meg”. A Székelyföld Napok keretében mi is kalákázunk, hiszen összejönnek a jóbarát-ismerősök és együtt ünnepelünk. Egységes Székelyföldben gondolkodunk, összekötjük térségeinket, átlépve a megyehatárokat, legyen szó útépítésről vagy közös kulturális eseményekről. Ezt mondtuk 2008-ban, azóta is ezért dolgozunk, és úgy vélem, egyre jobb eredményekkel, egyre erősebbek vagyunk együtt. És erőt ad a mindennapi munkához, hogy ha nem tudjuk egyedül elvégezni, van kit kalákába hívni. Remélem, hogy közös rendezvényeink is az egységet és az egymás támogatását hangsúlyozzák, és ezt az üzenetet adjuk át fiataljainknak is, hogy itthon van kire számítani."TAMÁS Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke

"Az együtt ünneplés, egymás megismerésének igénye, a székelység sajátos identitásának megélése hívta életre 13 évvel ezelőtt a Székelyföld Napokat, amelyet Hargita, Maros és Kovászna megye közösen indított útjára. A székelyföldi identitás megerősítése fontos, közös feladatunk. Ezt a célt szolgálja a Székelyföld Napok, mely közel másfél évtizedes története során megerősített abban, hogy egységes és pro-aktív kulturális erőtér jellemzi szülőföldünket.

Ezt az erőteret művelődési intézményeink sokszínűsége, a hagyományos és az innovatív szimultán megléte, a művelődésszervezők és a kultúraszeretők egymásra találása, szellemi és tárgyi örökségünk, jövőbe tekintő művészeti alkotások formálják, alakítják. Egymásba kapcsolódva zajlik ez a közös munka, kulturális együttműködés, akárcsak egykor a kaláka. Hívogatjuk tehát a három megye lakóit, vegyenek részt a XIII. Székelyföld Napok eseményein, rendezvényein, ünnepeljünk együtt!"top