XI. SZÉKELYFÖLD NAPOK – 2020. október 08–18.


Sokszínű Székelyföldünkért

Üdvözöljük a Hargita, Kovászna, Maros megyei események résztvevőit!

Az egykori Székelyföld lakóinak, a három egymás melletti megyében élő székelyeknek a közművelődését, hagyományait, népi kultúráját bemutató és népszerűsítő rendezvények sorozatát ajánljuk az érdeklődő közönségnek.

A XI. Székelyföld Napok három megyét érintő rendezvénysorozata a körülményekre való tekintettel ugyan másként zajlik, mint az eddigi években, ám ez nem akadálya annak, hogy lemondjunk a sokszínűségről. A szervező művelődési intézmények, civil szervezetek azt tartották szem előtt, hogy minden korosztály találja meg az őket érintő, vonzó témákat és kedvenc műfajait. Ezzel egyúttal a Székelyföldet és a róla alkotott képet az online felületen is eredményesen alakíthatjuk.

A Székelyföld Napok koncepciója idén, hogy a hét történelmi székely széket külön is, együtt is megmutassuk. A közös kulturális és népi örökség tartja össze e nagy régió, a Székelyföld lakóit: a népzenei és a tánchagyományok, az ünnepeinkhez kapcsolódó szokások és a mindennapjainkat jellemző gyakorlati megoldások. Egységes, mégis milyen sokszínű! A kisebb völgyek tájszólásai, a famegmunkálás, az állattartás és földművelés akár településenként is eltérő sajátos jegyei, jellegzetességei a területi hovatartozást jelzik ugyan, ám egyúttal azt is, hogy ugyanabba a keletről származó műveltségi körbe tartozunk. A Nyugatról átvett hatásokat, szellemi gazdagságunk régebb vagy újabban beépített tégláit is ugyanúgy magunkénak érezzük. Vagyunk tehát, mint minden magyar vidék, Keletet és Nyugatot összekötő kapocs.

Ezt a székelyföldi kulturális sokszínűséget, intézmények és civil szervezetek népszerűsítette kulturális örökséget mutatja fel a XI. Székelyföld Napok programkínálata, idén is. Szeretettel ajánljuk Önöknek, egyrészt azért, mert büszkék lehetünk rá, másrészt pedig a következő napok rendezvényei alkalmat adnak arra, hogy alaposabban megismerhessük.

Borboly Csaba
elnök
Hargita Megye Tanácsa
Tamás Sándor
elnök
Kovászna Megye Tanácsa
Péter Ferenc
elnök
Maros Megye Tanácsa
top